วัดราชนัดดาและโลหะปราสาท

วัดราชนัดดารามวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2389 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดา คือ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี ซึ่งเป็นพระราชนัดดาที่ร.3 ทรงโปรดปรานและเอ็นดูเป็นพิเศษ เนื่องจากทรงกำพร้าพระบิดาตั้งแต่ยังพระเยาว์
พระอุโบสถเป็นแบบไทย คือ มีช่อฟ้า ใบระกา ต่างจากวัดเทพธิดารามซึ่งสร้างแบบจีน ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเสฏฐตมมุนีซึ่งโปรดให้หล่อด้วยทองแดง จากตำบลจันทึก เมืองนครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๙ ฝาผนังเขียนลายเทพชุมนุมกับกลุ่มดาวฤกษ์ 27 กลุ่มในระบบสุริยะจักรวาลในแต่ละราศี

วัดราชนัดดาและโลหะปราสาท

งานจิตรกรรมเขียนในช่วงร.5 เป็นเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

โลหะปราสาท เป็นโลหะปราสาทองค์แรกและองค์เดียวของไทย และถือเป็นองค์ที่ 3 ของโลก สร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดราชนัดดาราม และอยู่ในบริเวณ ลานพลับพลามหาเจษฏาบดินทร ยอดปราสาทประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
โลหะปราสาท ได้รับการปรับปรุงหลายครั้ง ภายหลังก่อสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ภายหลังพระองค์สวรรคตลง โลหะปราสาทก็มิได้ปรับปรุงแล้วเสร็จ จนกระทั่งได้บูรณะครั้งใหญ่จนแล้วเสร็จในสมัยพระราชปัญญาโสภณ (สุข ปุญญรํสี) ปี พ.ศ. 2506 โดยมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ร่วมกันปรับปรุงแล้วเสร็จ เป็นแบบก่อโบกปูนสีแดง มณฑปทาสีขาว
ในปี พ.ศ. 2539 พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรม (ในเวลาต่อมา) ได้ออกแบบวัสดุมุงและเครื่องประดับหลังคาเป็นโลหะและทองแดงรมดำ ทำให้ออกมาเป็นสีดำ และในปี พ.ศ. 2555 กรมศิลปากรได้ร่วมกับทางวัดบูรณะ มณฑปให้เป็นสีทอง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างโลหะปราสาท แทนการสร้างเจดีย์ นับเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทย โดยสร้างเป็นอาคาร 7 ชั้น มียอดปราสาท 37 ยอด หมายถึงโพธิปักขิยธรรมในพระพุทธศาสนา 37 ประการ ยอดปราสาทชั้น 7 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กลางปราสาทเป็นช่องกลวง มีบันไดเวียน 67 ขั้น ให้เดินขึ้นไปดูทิวทัศน์ข้างบนได้


A temple in Bangkok which was built in 1846 during the reign of King Rama III. Wat Ratchanatdaram is best known for the  Loha Prasat, a 36-meter-tall multi-tiered structure featuring 37 metal spires, signifying the 37 virtues toward enlightenment in Buddhist belief. It is regarded the world’s only brazen palace (a building of which its roof covered by broze tiles) in existence. Next to the temple is the King Rama II Memorial Plaza.Booking.com

Picture Day Trips Price
Khao Yai National Park (Depart from Bangkok) Khao Yai National Park (Depart from Bangkok) 51 USD
Lazgam Laser Games Bangkok (Sukhumvit 22) Lazgam Laser Games Bangkok (Sukhumvit 22) 5 USD
Nam Tok Saiyoke-Noi by train Nam Tok Saiyoke-Noi by train 29 USD
Next2 Cafe at Shangri-La Hotel Next2 Cafe at Shangri-La Hotel 28 USD
Organic Farm Tour at Sampran Riverside Organic Farm Tour at Sampran Riverside 10 USD
Pattaya and Coral Island (Koh Larn) (Depart from Bangkok) Pattaya and Coral Island (Koh Larn) (Depart from Bangkok) 29 USD

Rate us and Write a Review

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Show all timings
  • Monday08:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday08:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday08:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday08:00 AM - 05:00 PM
  • Friday08:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday08:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday08:00 AM - 05:00 PM
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing