วัดภูมินทร์..ที่เที่ยวน่าน

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์..เมืองน้อยกลางหุบเขาที่เคยเป็นอาณาจักรอิสระแห่งหนึ่งในดินแดนล้านนา งดงามด้วยภาพทิวเขาสลับซับซ้อนเสมือนกำแพงที่หยุดเวลาไว้ไม่ให้ถูกยุคโลกาภิวัฒน์กล้ำกรายมาเกินไป เสน่ห์ของเมืองน่านนี้จึงมิใช่สีสันแสงเสียง หากเป็นวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความมีน้ำจิตน้ำใจของผู้คน อันกลายเป็นเอกลักษณ์น่านยังเหมือนเมืองล้านนาอื่นๆ ที่อบอุ่นอ่อนโยนด้วยภาพวิถีชิวิตอันบริสุทธิ์ที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา สังเกตได้จากวัดวาอารามจำนวนมาก เพียงแค่ในตัวเมืองก็สามารถเดินเที่ยวชมสักการะพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสบายๆ โดยสองข้างทางจะได้สัมผัสกับมิตรไมตรีของชาวน่าน พร้อมชมบ้านเรือนโบราณที่อนุรักษ์ไว้เมื่อร่างกายและหัวใจพร้อมแล้ว ก็เตรียมเดินทางกันได้เลย

วัดภูมินทร์ กล่าวได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่าน โดดเด่นด้วยพระอุโบสถทรงจัตุรมุข ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 4 องค์หันหลังชนกันโดยมีความเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าทั้ง 4 องค์หันหลังชนกันโดยมีความเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าทั้ง 4 ในภัทรกัลป์นี้ บรรยากาศด้านในมืดสลัว มีเพียงแสงเล็กน้อยที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างสะท้อนกับภาพจิตรกรรมฝาผนังพื้นสีฟ้า – แดง อันเป็นงานเขียนลือเลื่องไปทั่วประเทศ

ภายในวัดภูมินทร์ มีภาพจิตกรรมพุทธประวัติและนิทานชาดก “คันธกุมาร” ซึ่งแฝงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวเมืองน่านรวมทั้งภาพ “ปู่ม่านย่าม่าน” หรือที่รู้จักกันในชื่อภาพ “กระซิบรัก” เนื่องจากเป็นภาพหนุ่มสาวกระซิบบอกความในใจ แม้จะไม่มีเสียงใดๆ แต่ก็แสดงอารมณ์ให้รู้ในดวงตาได้ วาดโดย “หนานบัวผัน” ช่างขาวไทลื้อ ทั้งนี้ด้านหลังวัดมีพิพิธภัณฑ์น้อยๆ และร้านขายของที่ระลึก ซึ่งเป็นของพื้นเมืองเหมาะสำหรับเป็นของฝาก


Wat Phumin

This beautiful temple was built by an order of Chao Jettabutrabhrama in 1602 A.D. after he ruledNanfor six years. Its name was originally “BhramaTemple” but it later called inaccurate toPhuminTemple.

Its unique design makes this temple become the most interesting temple inNan. The reason is the style of main building which is both ubosot and vihara (Buddhist monastery) that is really unique northern architecture. It is believed to be the first 4-portico vihara inThailandthat has built like it’s on the back of two Nagas. Inside are full of fascinating Lanna architectures and arts. The main pillar stands in the center of vihara has four Sukhothai style Buddha statues placed on the base facing off each four directions of the vihara that stands crossing east, west, north and south. No matter visitors enter which entrance they will face the beautiful Buddha statue’s face. The doors are delicately carved in splendid designs by Lanna craftsmen.

This temple is also a home ofThailand’s famous ancient wall murals called Pu Man, Ya Man which appears on the wall paintings, in Tai Lue style. It is considered highly valuable. It depicts legends concerning the Lord Buddha as well as local legends and the local way of life including native attires, weaving and commerce with foreign countries. Archeologists believed that these beautiful wall murals were created during the major restoration in 1867.Booking.com

Rate us and Write a Review

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Show all timings
  • Monday08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday08:30 AM - 05:00 PM
  • Saturday08:30 AM - 05:00 PM
  • Sunday08:30 AM - 05:00 PM
  • $$$$
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing