วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง..ที่เที่ยวน่าน

วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง

วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง

วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง

วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง

ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองน่าน ศูนย์รวมศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของผู้คน โดยตั้งอยู่บนเนินทางฝั่งตะวันออกอันเป็นศูนย์กลางของเมืองน่านเดิม หลังจากที่ย้ายมาจากเมืองปัว และความสำคัญของพระธาตุแห่งนี้ ยังเป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะอีกด้วย เชื่อกันว่าหากได้เดินทางไป “ชุธาตุ” หรือนมัสการสักครั้ง จะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่

สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่
พระบรมธาตุแช่แห้ง สร้างในสมัยเจ้าพระยาการเมือง (เจ้าผู้ครองนครน่านระหว่าง พ.ศ.1869-1902) สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากเจดีย์พระธาตุหริภุญไชย ประดิษฐานพระมหาชินธาตุเจ้า 7 พระองค์ พระพิมพ์เงินและพระพิมพ์ทอง ที่ได้รับพระราชทานจากพระมหาธรรมราชาลิไท เมื่อครั้งที่เจ้าพระยาการเมืองเสด็จไปช่วยสร้างวัดหลวงอภัย (วัดป่ามะม่วง จังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ.1897 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆังรอบองค์บุด้วยทองจังโก (ทองดอกบวบ ทองเหลืองผสมทองแดง) และมีทางขึ้นสู่องค์พระธาตุนั้นปั้นขึ้นเป็นตัวพญานาค  ปูนปั้นลายนาคเกี้ยว อยู่ตรงหน้าบันเหนือประตูทางเข้าพระวิหาร อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน
วิหารพุทธไสยาสน์ อยู่ทางด้านหน้านอกกำแพงแก้วขององค์พระธาตุแช่แห้ง ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่มีพุทธลักษณะงดงาม


Wat Phrathat Chae Haeng

Wat Phrathat Chae Haeng is a sacred place to worship, situated on the eastern side of the Nan River which was the former center of the Nan town after moving from Pua town. Wat Phra Borommathat Chae Haeng was constructed during the rule of Chao Phraya Kanmueang (1326 – 1359 A.D.).
The bell shape of Phrathat Chae Haeng is assumed to have been influenced by the Pratat Hariphunchai in Lumphun. It is plated with Thong Changko or Thong Dok Buap – a combination of brass and copper. The staircase to Phrathat is in a Naga shape, while the gable above the entrance gate to the wihan (Buddhist chapel) is the stucco relief depicting intertwined Nagas, the unique characteristic of Nan fine art.

Phra Borommathat Chae Haeng represents the Year of the Rabbit in Lunar Year. Lanna people believe that travelling to pay respect to the Phrathat of their Year of Birth or “Chu That” would reap them the great prosperity.

Opening hours: 6am-6pmBooking.com

Rate us and Write a Review

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Show all timings
  • Monday09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday09:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday09:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday09:00 AM - 05:00 PM
  • $$$$
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing