พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (Thailand Museum) แห่งแรก เกิดขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ขึ้นมาก่อน ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครขึ้น ซึ่งก็คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (Thailand National Museum) ในปัจจุบันนั่นเอง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นับเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชน (National Museum in thailand) แห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2402 เพื่อจัดแสดงข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี และชาติพันธุ์วิทยา

ซึ่งในปัจจุบัน พิพิธภัณสถานแห่งชาติ พระนคร แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 หัวเรื่องใหญ่ ๆ คือ

ประวัติศาสตร์ชาติไทย จัดแสดงในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน

ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย จัดแสดงตามยุคสมัย คือ

· สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จัดแสดงในอาคารส่วนหลัง ของ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน

· สมัยประวัติศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สมัยก่อนพุทธศักราช 1800 ได้แก่ สมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย และ สมัยลพบุรีจัดแสดงในอาคารมหาสุรสิงหนาท และส่วนที่ 2 คือ สมัยหลังพุทธศักราช 1800 เป็นต้นมา จนถึง สมัยรัตนโกสินทร์ จัดแสดงในอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์

ประณีตศิลป์ และ ชาติพันธุ์วิทยา จัดแสดงในหมู่พระวิมาน คือ พระที่นั่งวสันตพิมาน พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ และ พระที่นั่งพรหมเมศธาดา ศิลปโบราณวัตถุที่จัดแสดง ได้แก่ เครื่องทอง เครื่องถม เครื่องมุก เครื่องดนตรี เครื่องไม้จำหลัก ผ้าโบราณ เครื่องถ้วย เครื่องสูง ราชยานคานหาม อาวุธโบราณ เครื่องใช้ในพิธีพระพุทธศาสนา และ อัฐบริขารของสงฆ์ และ เครื่องการละเล่นต่าง ๆ เช่น หัวโขน หุ่นกระบอก หุ่นเล็ก และหนังใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี ราชรถที่ใช้ในกระบวนแห่พระบรมศพ คือพระมหาพิชัยราชรถ เวชยันตรราชรถ ราชรถน้อย และ เครื่องประกอบการพระราชพิธีต่าง ๆ ที่ใช้ใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จัดแสดงใน อาคารโรงราชรถ

นอกจากศิลปะโบราณวัตถุแล้ว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ยังมีโบราณสถานคือ พระที่นั่ง และ พระตำหนักบางองค์ ที่เป็นตัวอย่างของ งานสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ภายในพระที่นั่งประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ และมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามยิ่ง พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ที่ประทับ ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระตำหนักแดง ที่ประทับ ของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในรัชกาลที่ 2 รวมไปถึง พระที่นั่งขนาดย่อม และศาลาทรงไทยในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ยังคงมีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมไทย ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน


Bangkok National Museum

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

BKK National Museum

The first Thailand museum was set up in the reign of His Majesty King Mongkut, King Rama IV as the royal private museum in the Grand Palace. In the reign of His Majesty King Chulalongkorn, King Rama V, he ordered to establish the museum inside the Grand Palace that was open to the public for the first time and was marked as the birth of the first Thailand National Museum. In 1887, King Rama V ordered to move the museum to the front palace, and subsequently developed into the Bangkok National Museum nowadays.

Bangkok National Museum is the first National Museum in Thailand, established in 1859 to exhibit and showcase Thailand history, Art history, Archaeology and Ethnology.

The Bangkok National Museum currently houses three permanent exhibition galleries.
The Thai History Gallery exhibits in the front of the Siwamokhaphiman Hall
The Archaeological and Art History collection showcases items divided into periods of time;
The Prehistorical Period Gallery is exhibited in the back of the Siwamokhaphiman Hall.
The Historical Period Gallery 1) Mahasurasinghanat Building displays the exhibition with order from Dvaravati, Srivijaya, Lopburi periods. 2) “Prapatphiphitthaphan Building displays the exhibition with order from Sukhothai, Ayutthaya to Rattanakosin periods.
The Decorative Arts and Ethnological Collection are displayed in the old central palace buildings. This collection contains a variety of artistic, cultural and ethnological objects such as gold treasures and precious stones, mother of pearl inlay, costumes and textiles, ceramics, carved ivory, old royal transportation, old weapons and musical instruments, Khon masks, puppets, etc. Other exhibits of interest include the Cremation Chariot Hall which houses various Thai royal funeral chariot used for royal cremation ceremonies.
Moreover, there are many excellent examples of Thai architecture in the Early Rattanakosin Era in the area of Bangkok National Musuem. These include; the Buddhaisawan chapel which houses the important Buddha image ‘Phra Buddha Sihing’; a ‘red’ house called Tam Nak Deang which is furnished in the early Bangkok period style.Booking.com

Picture Day Trips Price
ARC Arena River Cruise Bangkok ARC Arena River Cruise Bangkok 22 USD
Amphawa Floating Market Tour Amphawa Floating Market Tour 15 USD
Ayutthaya Tour by White Orchid River Cruise Ayutthaya Tour by White Orchid River Cruise 30 USD
Bang Kra Jao & Jungle Cycling Adventure Tour Bang Kra Jao & Jungle Cycling Adventure Tour 34 USD
Bangkok Canal Tour Bangkok Canal Tour 12 USD
Blue Elephant Cooking School Bangkok Blue Elephant Cooking School Bangkok 70 USD
Chao Phraya Princess Cruise Chao Phraya Princess Cruise 15 USD
City Tour by MRT - Mass Rapid transit, Boat and Tuk Tuk City Tour by MRT – Mass Rapid transit, Boat and Tuk Tuk 29 USD

Rate us and Write a Review

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Show all timings
  • Wednesday09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday09:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday09:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday09:00 AM - 04:00 PM
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing